fbpx
Menu Sluiten

Besloten vennootschap (BV)

U heeft als klant de keuze, voer u zelf de administratie en wilt u deze periodiek laten controleren of is uw wens volledig te worden ontzorgd? Het is allemaal mogelijk. Bij volledige ontzorgen levert u de administratie volledig digitaal aan via een app of mailadres. U betaald maandelijks een vast bedrag en heeft geen zorgen meer over uw boekhouding.

Wanneer u start met uw onderneming, stelt de belastingdienst uw BTW-plicht vast. Het kan zijn dat u per maand, kwartaal of in enkele gevallen jaarlijks BTW aangifte moet doen. U kan ervoor kiezen dit samen met uw administratie aan ons uit te besteden. Het is echter ook mogelijk zelf de belastingaangiftes voor te bereiden en deze te laten controleren.

Wanneer er een besloten vennootschap is opgericht gaat de DGA altijd in loondienst van de B.V. en ontvangt hierbij maandelijks salaris. Ook wanneer er personeel wordt aangenomen dient hier een salarisadministratie voor te worden bijgehouden.

Voor de salaris administratie werken wij met een vaste partner die dit volledig uit handen neemt. Het contact verloopt gewoon via ons. U ontvangt maandelijks uw loonstrook en een specificatie van de te betalen loonheffing.  

Een jaarrekening is een financieel verslag van het boekjaar van de onderneming. Een jaarrekening wordt opgesteld aan de hand van een dossier waarin een schematische weergave volgt van de prestaties van het bedrijf. Hierin wordt een vergelijking opgesteld met het voorgaande boekjaar. Wij zorgen dat deze aan alle wettelijke eisen voldoet!

Elke Besloten Vennootschap is verplicht jaarlijks de publicatie stukken te deponeren bij de kamer van koophandel. De wettelijke minimumeisen van dit rapport zijn afhankelijk van de grootte van de onderneming.

Jaarlijks dient er minimaal één algemene vergadering van aandeelhouders plaats te vinden. Hierin doet de directie verslag van de gang van zaken en doet voorstel over de bestemming van de winst. Het is verplicht hiervan een notulen op te stellen om bestuurders aansprakelijkheid te voorkomen.

Elke B.V. dient jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Hierbij wordt de belasting bepaald over de fiscale winst. U kunt er voor kiezen maandelijks een voorlopige aanslag aan te vragen, dan betaald u een voorschot op uw uiteindelijke aanslag. Hiermee voorkomt u belastingrente of dat u het geld al heeft uitgegeven.

Van Schipperen Administratie & Advies kunt u altijd een proactieve werkhouding verwachten. Bij het verwerken van uw administratie wordt constant bekeken waar belastingvoordeel of andere kansen liggen. U kunt tevens terecht voor bedrijfseconomische vraagstukken, wanneer is het bijvoorbeeld verstandig in bedrijfsmiddelen te investeren?

Wanneer u ervoor kiest om volledig ontzorgt te worden en de administratie digitaal aan te leveren, kan er in overleg tussentijdse rapportages worden verstrekt. U kiest hierbij welk inzicht deze rapportages moeten geven.

Houd uw bedrijf “in control”! Het is als bedrijf belangrijk doelen te stellen en uw uitgave te plannen. Dit doet u aan de hand van begrotingen en prognoses. Heeft u behoefte aan een sparringpartner die vanuit een ander perspectief de gegevens bekijkt?